Rady, Tipy a Triky na PC

Témata

Návšťěvnost

TOPlist

Osobní pomoc s PC

ICQ     385568425              -385-568-425

Telefon - 774 942 828 ONLINE

Zkratky v internetové komunikaci

V elektronické komunikaci se pro často využívaná slovní spojení využívá velké množství nejrůznějších skratek, které podobně jako emotikony nejsou nikde standartně definovány. Zkratky anglicky mluvící uživatelé používají zcela běžně a i na českých internetových stránkách se BTW či LOL objevuje velmi často.

Nejpoužívaneší zkratky jsou tyto:

AAMOF   as a matter of fact (vlastně, ve skutečnosti)
AFK    away from the keyboard (nejsem u klávesnice)
BAK    back at the keyboard (zpět u klávesnice)
BBFN    bye bye for now (zatím ahoj)
BBL    going away and will be back later on (odcházím a časem se vrátím)
BBIAF    going but will be back in flash (musím jít ale v mžiku jsem zpět)
BFN    bye for now (zatím ahoj)
BRB    goinh away but will be right back (odcházím, ale za chvilku budu zpátky)
BTW    by the way (mimochodem)
BYKT    but you knew that (jak jistě víš)
CMIIW    correct me I'm wrong (oprav mne, pokud se mýlím)
EOL    end of lecture (konec přednášky)
FAQ    frequently asked questions (často kladené otázky)
FITB    fill in the blank (vypište do mezer)
FYI    for your information (pro tvou informaci)
HTH    hope this helps (doufám, že to pomůže)
IAC    in any case (v každém případě)
IAE    in any event (v každém případě)
IMCO    in my considered opinion (podle mého názoru)
IMHO     in my homble opinion (podle mého  skromného názoru)
IMNSHO    in my not humble opinion (podle mého ne tak skromného názoru)
IMO    in my opinion (podle mého názoru)
IOW    in other words (jinými slovy)
J/K    just kiddinkg (dělám si jen srandu)
LOL    lots of luck (hlasitě se chechtám)
MGB    may God bless (Bůh ochraňuj)
NRN    no reply necesarry (odpověď není nutná)
OIC   oh, I see (aha, chápu)
OTOH    on the other hand (na druhou stranu)
ROF    rolling on the floor (válím se po podlaze)
ROTFL    rolling on the floor laughing (válím se po podlaze a chechtám se)
RSN    real soon now (je hodně brzy)
SITD    still in the dark (stále ve tmě)
TIA    thanks in advance (děkuji předem)
TIC    tongue in cheek (ironicky)
TTYL    talk to you later (ozvu se později)
TYWM    thank you wery much (děkuji moc)
WYSIWYG    what you see is what you get (co vidíš, to dostaneš)